ฝึกอบรม อาสาสมัคร LIFE GUARD ประจำปี 2560
ข่าว ภูเก็ต

ฝึกอบรม อาสาสมัคร LIFE GUARD ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 14.30 น. ที่ห้องประชุมโรงแรมในยางบีช รีสอร์ท (หาดในยาง) อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรในพิธีปิดโครงการฝึกอบรม “อาสาสมัคร LIFE GUARD” ประจำปี 2560 โดยมี นาวาอากาศเอก กฤษฎา รัตน์สุภา รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ 3 ร้อยตำรวจโท ประพันธ์ ชาญประโดน รองสารวัตร สถานีตำรวจน้ำภูเก็ต นายประทัยยุธ เชื้อญวน ประธานชมรมไลฟ์การ์ดภูเก็ต และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

นายประทัยยุธ เชื้อญวน ประธานชมรมไลฟ์การ์ดภูเก็ต กล่าวว่า การฝึกอบรมอาสาสมัครไลฟ์การ์ด จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19-23 มิถุนายน 2560 รวมระยะเวลา 5 วัน ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาร่างกาย เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และทักษะในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยชายฝั่ง ตลอดเวลาของการฝึกอบรมทุกคนมีความมุ่งมั่น ให้ความสนใจและเอาใจใส่การฝึกอบรมอย่างจริงจัง จึงมีความเชื่อมั่นว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่านจะได้นำความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ไปใช้ในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจมน้ำได้อย่างถูกวิธี เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ลงเล่นน้ำบริเวณชายหาด ก่อให้เกิดการจ้างงานแก่ประชาชนในท้องถิ่น และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ให้ความสนใจ เอาใจใส่และมุ่งมั่นอย่างจริงจัง และร่วมฝึกอบรมด้วยความพอใจ มีบรรยากาศที่เป็นกันเอง ทำให้การฝึกอบรมครั้งนี้บรรลุผลสำเร็จ และเป็นประโยชน์ต่องานของทางราชการเป็นอย่างดี จึงขอชมเชยผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่าน อย่างไรก็ตาม ขอฝากข้อคิดให้ทุกท่านได้นำไปพิจารณาประกอบในการปฏิบัติหน้าที่ อาสาสมัคร LIFE GUARD ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนช่วยเหลือทางราชการในการให้คำแนะนำ เฝ้าระวัง และช่วยเหลือนักท่องเที่ยวบริเวณชายหาด หากนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปที่เล่นน้ำบริเวณชายหาด ได้รับการช่วยเหลือปฐมพยาบาลอย่างถูกวิธีและรวดเร็วจากผู้ดูแลรักษาความปลอดภัยชายฝั่งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักท่องเที่ยวรู้สึกมีความปลอดภัย และเกิดความประทับใจต่อมาตรการเฝ้าระวังการเล่นน้ำบริเวณชายหาด อัตราการเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตจะเพิ่มสูงขึ้น จะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ผู้ผ่านการฝึกอบรมทุกท่านจะได้ใช้ความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกอบรม นำไปช่วยเหลือและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ขอขอบคุณทัพเรือภาคที่ 3 กองกำกับการ 8 กองบังคับการตำรวจน้ำ ชมรมไลฟ์การ์ดภูเก็ต และวิทยากรทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมและให้ความช่วยเหลือในการฝึกอบรมครั้งนี้ รวมทั้งขอบคุณโรงแรมในยางบีช รีสอร์ท ที่ให้ความอนุเคราะห์ห้องประชุมในการฝึกอบรมตลอดระยะเวลา 5 วัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.