พระธาตุอินทร์แขวนจำลอง วัดเกาะสิเหร่
พาเที่ยว วีดีโอ

พระธาตุอินทร์แขวนจำลอง วัดเกาะสิเหร่

วัดเกาะสิเหร่ เป็นวัดที่ร่มรื่นเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมอีกวัดหนึ่ง ตัวอุโบสถจะอยู่ด้านล่าง และอาคารอันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์ / พระนอน ซึ่งเป็นพระประจำวันอังคาร จะตั้งอยู่บนภูเขาที่บันไดออกแบบทำเป็นรูปพญานาคสีเขียวมรกตสองตัวอยู่คนละฝั่งกัน แม้ภูเขานี้จะไม่สูงนักแต่ก็สามารถชมวิวด้านตะวันออก และตัวเมืองภูเก็ตได้ พระพุทธรูปปางไสยาสน์นี้สร้างขึ้นใน พ.ศ. 2504 มีขนาดความยาวตลอดองค์ 18.5 เมตร

สิ่งที่จะพามาชมกันในวันนี้คือ พระธาตุอินทร์แขวนจำลอง ซึ่งพระธาตุอินทร์แขวนหรือพระธาตุไจทีโย องค์จริงนั้นตั้งอยู่ตั้งอยู่บริเวณหน้าผาสูงชัน บนยอดเขาไจทีโยในรัฐมอญ ประเทศพม่า เป็นพระเจดีย์ขนาดเล็ก สร้างบนก้อนหินแกรนิตที่ปิดด้วยทองคำเปลว เชื่อกันว่าพระธาตุไจทีโยเป็นที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.