ทภก. จัด สัมมนาเรื่อง การทบทวน KPI
ข่าว ภูเก็ต

ทภก. จัด สัมมนาเรื่อง การทบทวน KPI

วันที่ 18 ก.พ.63 เวลา 09.00 น. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน จัดโครงการสัมมนาเรื่อง “การทบทวนความรู้ความเข้าใจในการจัดทำตัวชี้วัด (KPI) ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับกลาง (ระดับ 7-8)” ให้แก่ผู้บริหารท่าอากาศยานภูเก็ตจำนวน 2 รุ่น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมนาเห็นประโยชน์และความสำคัญของการนำตัวชี้วัด (KPI) มาประยุกต์ใช้ในการบริหารส่วนงาน และแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตัวชี้วัด (KPI) สำหรับผู้บริหารระดับ 7-8 ในการนี้ท่าอากาศยานภูเก็ตได้รับเกียรติจาก ดร.ปิยะวัฒน์ จารุธนรัตน์กุล และนายวีระวัฒน์ พงษ์พยอม เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมีผู้บริหารท่าอากาศยานภูเก็ตเข้าร่วมสัมนาฯ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.