ปลามง หรือ ปลากะมง หรือ ปลาโมง
สาระน่ารู้

ปลามง หรือ ปลากะมง หรือ ปลาโมง

ปลามง หรือ ปลากะมง หรือ ปลาโมง (Common name: Jacks, Trevallies, Kingfishes) เป็นวงศ์ของปลาทะเลกระดูกแข็งวงศ์หนึ่ง ซึ่งอยู่วงศ์ Carangidae

แหล่งที่อยู่อาศัยของ ปลามง หรือ ปลากะมง หรือ ปลาโมง มักจะพบ ปลามง หรือ ปลากะมง หรือ ปลาโมง ทั่วไปในทะเลเขตร้อนและเขตอบอุ่น ยกเว้นฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก ปลามง หรือ ปลากะมง หรือ ปลาโมง มักว่ายน้ำหากินใกล้ฝั่งรอบเกาะ โดยเฉพาะตามแนวปะการัง กองหิน ออกไปจนถึงทะเลที่ลึกประมาณ 100 เมตร บางครั้งก็อาจเข้าหามากินในแหล่งน้ำกร่อยได้เช่นกัน

ปลามง หรือ ปลากะมง หรือ ปลาโมง จัดเป็นปลาที่มีขนาดกลาง ไปจนถึงขนาดใหญ่ใหญ่ ปลามง หรือ ปลากะมง หรือ ปลาโมง มีลักษณะโดยรวม คือ ส่วนหัวสั้นทู่ มีสีลำตัวเป็นสีขาวและสีเงิน ลำตัวแบนข้างเล็กน้อย หน้าครีบก้นมีหนามแข็ง 2 อันพับได้ เกล็ดบนเส้นข้างตัวมีขนาดใหญ่ และเป็นเหลี่ยมแข็ง โดยเฉพาะที่บริเวณคอดหาง คอดหางแคบ มักอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูง จัดเป็นปลาที่กินเนื้อ และเป็นปลาที่ว่ายน้ำเร็ว หากินตอนกลางคืน กินปลา กุ้ง หมึก และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร

การสืบพันธุ์ของ ปลามง หรือ ปลากะมง หรือ ปลาโมง ซึ่ง ปลามง หรือ ปลากะมง หรือ ปลาโมง นั้นจะพร้อมผสมพันธุ์เมื่อมีขนาดของตัวยาวตั้งแต่ 40 เซนติเมตรขึ้นไป โดยเฉพาะในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน มักจะผสมพันธุ์ในช่วงคืนเดือนมืด โดยตัวผู้และตัวเมียจะว่ายน้ำแยกออกมาจับคู่กันนอกฝูง แล้วปล่อยไข่และน้ำเชื้อผสมพันธุ์กัน ซึ่งในระหว่างการผสมพันธุ์กัน สีของตัวปลาจะเข้มขึ้นจนเป็นสีเทา-ดำ ก่อนที่จะเปลี่ยนสีกลับไปเป็นสีเงิน-ขาวเช่นเดิม

วงจรชีวิตของ ปลามง หรือ ปลากะมง หรือ ปลาโมง เมื่อมีการปฏิสนธิ และเกิดออกมาเป็นลูกปลาแล้ว ลูกปลามง จะพากันอพยพเข้าหาชายฝั่งโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นน้ำกร่อย เพื่อหาอาหารและเจริญเติบโตเป็นปลาตัวเต็มวัย แต่บางครั้งก็มีรายงานว่าลูกปลามงบางกลุ่ม จะไม่เข้าหาฝั่งแต่จะอาศัยอยู่กับวัสดุที่ลอยอยู่กลางทะเลแทน

ปลามง หรือ ปลากะมง หรือ ปลาโมง นิยมตกเป็นเกมกีฬา และใช้เนื้อในการบริโภคเป็นอาหาร โดยเมนูในการทำก็มีให้เลือกมากมาย ยกตัวอย่างเช่น แกงเหลือง แกงส้ม นึ่งบ๊วย นึ่งซีอิ๊ว ทอดน้ำปลา ผัดเครื่องแกง ต้มยำ เป็นต้น

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.