ทต.ฉลองจัดพิธีมอบเสื้อยืดคอโปโลสีดำพระราชทาน
ข่าว ภูเก็ต

ทต.ฉลองจัดพิธีมอบเสื้อยืดคอโปโลสีดำพระราชทาน

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง กล่าวรายงานพิธีมอบเสื้อยืดคอโปโลสีดำพระราชทาน เพื่อร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา พร้อมกันนั้นยังได้เปิดโครงการภูเก็ตสวยด้วยมือเรา (Keep Phuket Clean by our hand and heart) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา โดยมี นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ซึ่งมี คณะผู้บริหารฯ ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาลฯ ข้าราชการฯ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน-ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำบลฉลอง ครู-นักเรียนโรงเรียนการศึกษานอกระบบตำบลฉลอง พนักงานฯ เข้าร่วม ณ บริเวณหาดป่าหล่าย จังหวัดภูเก็ต

ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเสื้อยืดคอโปโลสีดำสำหรับพระราชทานให้แก่แระชาชนในกรุงเทพมหานครและประชาชนทุกจังหวัด จังหวัดละ 10,000 ตัว เพื่อร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

โดยภายในงานเดียวกันนั้นได้มีการเปิดโครงการ”ภูเก็ตสวยด้วนมือและใจของเรา” เป็นการผสานความร่วมมือระหว่าง จังหวัดภูเก็ต อำเภอกะทู้ ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 และจัดกิจกรรมสาธารณประโยชย์ รณรงค์ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้จังหวัดเป็นเมืองสะอาด ในปี พ.ศ. 2560 และเพื่อเป็นการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชน ส่วนราชการและทุกภาคส่วนได้บูรณาการความร่วมมือรวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาความสะอาดของสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ต กิจกรรมวันนี้ คือการทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บนิเวณชายหาดป่าหล่าย ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.