เทศบาลตำบลราไวย์ เปิดโครงการภูเก็ตสวยด้วยมือเรา
ข่าว ภูเก็ต

เทศบาลตำบลราไวย์ เปิดโครงการภูเก็ตสวยด้วยมือเรา

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 08.00 น. ที่หาดในหาน จังหวัดภูเก็ต นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการภูเก็ตสวยด้วยมือเรา “Keep Phuket Clean By our hands and Hearts” ในพื้นที่ตำบลราไวย์ พร้อมด้วย นายธีระพงศ์ เถาว์แดง รองนายกเทศบาลตำบลราไวย์ คณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลราไวย์ กำนัน ผู้ใหญบ้าน และนักเรียนเข้าร่วมในโครงการครั้งนี้

ในการจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกของประชาชนรู้ถึงคุณค่าของความสะอาด ด้วยการบูรณาร่วมกันระหว่าง ส่วนราชการ เอกชน อำเภอ ชุมชน และประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ให้รูกถึงการดูแลรักษาความสะอาดในพื้นที่สาธารณะ

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.