ทภก. ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนกาละพัฒน์
ข่าว ภูเก็ต

ทภก. ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนกาละพัฒน์

วันที่ 11 ก.ค.62 เวลา 09.00 น. ทภก.ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนกาละพัฒน์ ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต จำนวน 22 คน ในการเยี่ยมชมขั้นตอนการเดินทางของผู้โดยสารระหว่างประเทศ การปฏิบัติตัว ที่เหมาะสมในการเดินทางผ่านท่าอากาศยาน และสิ่งของต้องห้ามนำขึ้นไปกับอากาศยานรวมถึงกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตของตนเองและเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียน ณ อาคารผู้โดยสารระว่างประเทศท่าอากาศยานภูเก็ต

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.