จังซีลอน เชิญชาวภูเก็ต ที่ยังไม่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ร่วมสร้างภูมิคุ้มกัน
ข่าว ภูเก็ต

จังซีลอน เชิญชาวภูเก็ต ที่ยังไม่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ร่วมสร้างภูมิคุ้มกัน

ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต ขอเชิญชวนประชาชนชาวภูเก็ตทุกคน ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 มาร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันให้จังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่ปลอดภัยห่างไกลโควิด-19 ไปด้วยกัน โดยศูนย์การค้าจังซีลอน พร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในจังหวัดภูเก็ต จัดตั้งพื้นที่หน่วยให้บริการฉีดวัคซีนซิโนแวค (Sinovac) สำหรับประชาชนผู้มีสัญชาติไทยที่มีอายุระหว่าง 18 – 59 ปี เขตพื้นที่อำเภอกะทู้ โดยโรงพยาบาลป่าตอง

สำหรับวัคซีนเข็มที่ 1 รอบเดือน พ.ค. 64 ของจังหวัดภูเก็ต จำนวน 200,000 โดส จะถูกจัดสรรมาที่ศูนย์การค้าจังซีลอน จำนวน 30,000 โดส และสามารถฉีดให้ประชาชนได้ประมาณ 2,200 เข็มต่อวัน

โดยจะเริ่มฉีดในวันที่ 18 – 31 พ.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 18.30 น. ณ ชั้น G โซนภูเก็ตสแควร์ ฮอลล์1 สามารถลงทะเบียนฉีดวัคซีนได้ที่ www.ภูเก็ตต้องชนะ.com และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต โทร. 094-5938876, 094-5935342 และ062-2435116

จังซีลอน ขอความร่วมมือประชาชนชาวภูเก็ตทุกท่านปฏิบัติตามข้อกำหนดดังนี้

  • ขอให้ผู้นัดรับวัคซีนปฏิบัติตามมาตรการ DHMTTA อย่างเคร่งครัด
  • ขอให้ผู้นัดรับวัคซีนไปให้ตรงตามสถานที่รับวัคซีน และไปก่อนเวลานัดหมายล่วงหน้า 30 นาที
  • ไม่สามารถเลื่อนนัด และไม่รับ walk-in ทุกกรณี (รับเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้น)
  • ขอให้ผู้นัดรับวัคซีน แคปหน้าจอโทรศัพท์ หรือข้อความเกี่ยวกับการนัดรับวัคซีน เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่เข้ารับวัคซีน
  • ขอให้ผู้นัดรับวัคซีนเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาด้วย
  • กรณีที่แพ้ยาอย่างรุนแรง หากมีเอกสารเกี่ยวกับการแพ้ยาให้นำติดตัวไปด้วย หรือผู้ที่มีโรคประจำตัวที่ไม่เกี่ยวกับ 7 โรคกลุ่มเปราะบาง กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนรับวัคซีน
  • ขอให้ผู้นัดรับวัคซีน นำปากกาส่วนตัวมาเองในการกรอกเอกสารแบบฟอร์มคัดกรอง เพื่อป้องกันและลดการสัมผัสร่วมกัน
  • สำหรับจิตอาสาทุกท่าน ขอความร่วมมือในระหว่างปฏิบัติหน้างาน สวมใส่เฟสชิล หน้ากากอนามัย และถุงมือตลอดเวลา เพื่อความปลอดภัยของทุกท่านจังซีลอน ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเสมอมา เราจะสู้ไปด้วยกัน ภูเก็ตต้องชนะ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.