ประชุม International Airport Water Rescue Working Group ครั้งที่ 4
ข่าว ภูเก็ต

ประชุม International Airport Water Rescue Working Group ครั้งที่ 4

วันที่ 21 พ.ย.61 เวลา 09.00 น. นายวิจิตต์ แก้วไทรเทียม รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (สายปฏิบัติการและบำรุงรักษา) และ Mr.Cletus Packiam เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม International Airport Water Rescuc Working Group (IAWRG) Meeting ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดการประชุมขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 23 พ.ย.61 โดย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ โดยมี บรรดาสมาชิก จำนวน 8 ประเทศ ที่มีท่าอากาศยานติดทะเล และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุม ได้แก่

1.สาธารณรัฐสิงคโปร์
2.เครือรัฐออสเตรเลีย
3.นิวซีแลนด์
4.ราชอาณาจักรเดนมาร์ก
5.รัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา
6.สาธารณรัฐเซเชลส์
7.สาธารณรัฐไอซ์แลนด์
8.เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

ณ โรงแรมเรเนซองส์ ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.ภูเก็ต

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.