ท่าอากาศยานภูเก็ต ประชุม Internal Audet
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต ประชุม Internal Audet

วันที่ 5 ก.พ.61 เวลา 10.00 น. นายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นประธานการประชุมเปิดการตรวจสอบภายใน (Internal Audet) ท่าอากาศยานภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุม ฝบร.ทภก. ชั้น 2 อาคารสำนักงาน ทภก. และจะทำการตรวจสอบระหว่างวันที่ 5-9 ก.พ.61

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.