The 31st Indonesia International Hospital
ข่าว รอบโลก

The 31st Indonesia International Hospital

คุณภูมิกิตติ์ รักแต่งาม ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เข้าร่วมงาน The 31st Indonesia International Hospital, Medical, Pharmaceutical Clinical Laboratories Equipment & Medical Exhibition เพื่อประชาสัมพันธ์ศักยภาพ และ ความพร้อมของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต พร้อมจัดสัมมนา Business Forum ในหัวข้อ Bangkok Hospital Phuket as a Medical Hub of Southern Part of Thailand เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมของจังหวัดภูเก็ตในฐานะที่เป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ข้อมูลภาพรวมของโรงพยาบาล และความพร้อมในการรองรับผู้ป่วยต่างชาติ โดยได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากผู้ร่วมงาน เมื่อวันที่ 17 – 20 ตุลาคม ณ กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.