ต้อนรับ ผู้แทน International Airport Water Rescuc Working Group (IAWRG)
ข่าว ภูเก็ต

ต้อนรับ ผู้แทน International Airport Water Rescuc Working Group (IAWRG)

วันที่ 19 ต.ค.61 ร.ต.ธานี ช่วงชู ผภก. พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ทภก. ให้การต้อนรับ ผู้แทนการจัดงาน International Airport Water Rescuc Working Group (IAWRG) Meeting ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุม ทภก. และสถานีดับเพลิง ทภก. ซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมด้านการกู้ภัยทางน้ำ ประกอบด้วยผู้แทนจากท่าอากาศยานต่างประเทศ จำนวน 8 ประเทศ ดังนี้ 1.สาธารณรัฐสิงคโปร์ 2.เครือรัฐออสเตรเลีย 3.นิวซีแลนด์ 4.ราชอาณาจักรเดนมาร์ก 5.รัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา 6.สาธารณรัฐเซเชลส์ 7.สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ 8.เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดย ทภก.ได้รับการคัดเลือก เป็นเจ้าภาพในการจัดงานซึ่งการจัดงานดังกล่าวจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 23 พ.ย.61 ณ ทภก.

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.