เลี้ยงต้อนรับผู้ร่วมประชุม IAWRG Meeting ครั้งที่ 4
ข่าว ภูเก็ต

เลี้ยงต้อนรับผู้ร่วมประชุม IAWRG Meeting ครั้งที่ 4

วันที่ 20 พ.ย.61 ร.ต.ธานี ช่วงชู ผุ้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต  เป็นประธานในการจัดงานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมงาน International Airport Water Rescuc Working Group (IAWRG) Meeting ครั้งที่ 4 พร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่ Mr.Cletus Packiam ประธานการประชุม IAWRG และคณะผู้เข้าร่วมประชุม ณ อาคาร X – Terminal ทภก. ซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมด้านการกู้ภัยทางน้ำ ประกอบด้วยผู้แทนจากท่าอากาศยานต่างประเทศ จำนวน 8 ประเทศ ดังนี้ 1.สาธารณรัฐสิงคโปร์ 2.เครือรัฐออสเตรเลีย 3.นิวซีแลนด์ 4.ราชอาณาจักรเดนมาร์ก 5.รัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา 6.สาธารณรัฐเซเชลส์ 7.สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ 8.เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดย ทภก.ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพในการจัดงานซึ่งการจัดงานดังกล่าวจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 23 พ.ย.61 ณ โรงแรมเรเนซองส์ ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.