ประชุมหารือ เปิดสายด่วน 1300 สถานีคลายทุกข์
ข่าว ภูเก็ต

ประชุมหารือ เปิดสายด่วน 1300 สถานีคลายทุกข์

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นพ.บัญชา ค้าของ รองประธานคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต และที่ปรึกษาพิเศษนายก อบจ.ภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 สถานีคลายทุกข์ เพื่อเป็นช่องทางให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดภูเก็ตได้ปรึกษาปัญหาความทุกข์และความเดือดร้อน ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 และปัญหาสังคม ทำให้ประชาชนมีความเครียดในการดำรงชีวิต ซึ่งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตขณะนี้มีสถิติประชาชนฆ่าตัวตายเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เพื่อการวางแผนดูแลและรักษาคุณภาพชีวิตให้แก่พี่น้องประชาชนในอนาคต ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต จึงได้ร่วมประชุมหารือในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันบูรณาการจัดตั้ง “ภูเก็ต 1300 สถานีคลายทุกข์” เพื่อช่วยเหลือเยียวยาดูแลพี่น้องประชาชนที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.