อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะจากสถาบัน รับรองคุณภาพสถานพยาบาล
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะจากสถาบัน รับรองคุณภาพสถานพยาบาล

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต นพ.พัลลภ เทพวงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นางสาวมณีรัตน์ กำปา รองผู้อำนวยการด้านบริหารโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับ รศ.นพ.รณชัย อธิสุข อ.โกเมตร นาควรรณกิจ และคณะจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เข้าตรวจเยี่ยมโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เพื่อประเมินระดับการพัฒนาคุณภาพ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.