ท่าอากาศยานภูเก็ต เปิดโครงการ HKT We Are Family
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต เปิดโครงการ HKT We Are Family

วันที่ 3 พ.ค.61 เวลา 10.00 น. นายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ” HKT We Are Family ใต้ฟ้าหลังคาเดียวกัน” ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับพนักงาน และลูกจ้าง ทภก. ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ที่ปฏิบัติงานร่วมกับ ทภก. ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมโครงการ ASQ (Airport Service Quality) โดยจัดการสัมมนาขึ้น ระหว่างวันที่ 3 – 4 พ.ค.61 ณ โรงแรมบางสัก เมอร์ลิน รีสอร์ท จ.พังงา

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.