ทภก.เปิดโครงการ อนุรักษ์พลังงาน HKT SAVE ENERGY
ข่าว ภูเก็ต

ทภก.เปิดโครงการ อนุรักษ์พลังงาน HKT SAVE ENERGY

วันที่ 12 มี.ค. 63 เวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์ ภักดีรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ อนุรักษ์พลังงาน “HKT SAVE ENERGY” โดยโครงการจะจัดขึ้นในวันที่ 12 และ 13 มีนาคม 2563 เพื่อส่งเสริมให้พนักงานและลูกจ้างท่าอากาศยานภูเก็ต เข้าใจและตระหนักต่อการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า รวมถึงมีส่วนร่วมในการลดการใช้ไฟฟ้า ลดการใช้น้ำ และเข้าใจถึงระบบการทำลายขยะและระบบการจัดการน้ำเสียให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสร้างความยั่งยืนในการบริหารจัดการ การใช้พลังงานอย่างยั่งยืน เปิดโครงการและจัดอบรม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.