โครงการ HKT Phuket Culture
ข่าว ภูเก็ต

โครงการ HKT Phuket Culture

วันที่ 28 มิ.ย.60 นายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการ HKT Phuket Culture”(การนวดเพื่อผ่อนคลาย) โดย ทภก. ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคถลางจัดกิจกรรมขึ้น ณ ห้องโถงผู้โดยสารขาออก อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ทภก. ในระหว่างวันที่ 26-30 มิ.ย.60 เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยให้บริการนวดฟรี แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานภูเก็ต เพื่อเป็นการผ่อนคลายก่อนขึ้นอากาศยานเดินทางต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.