ทภก.จัด โครงการ HKT Love Phuket Culture
ข่าว ภูเก็ต

ทภก.จัด โครงการ HKT Love Phuket Culture

วันที่ 21 พ.ค.61 ทภก.จัด “โครงการ HKT Love Phuket Culture” กิจกรรมสาธิตการเขียนผ้าบาติกจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรักษ์บาติกบ้านท่าฉัตรไชย ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ CSR ของทภก. โดยมี นายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผภก. พร้อมผู้บริหาร ทภก. ระบายสีลงบนพื้นผ้าบาติกเป็นการเปิดกิจกรรมฯ ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ทภก.

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.