ทภก.เข้าร่วมโครงการ HKT Love Phuket Culture
ข่าว ภูเก็ต

ทภก.เข้าร่วมโครงการ HKT Love Phuket Culture

วันที่ 2 ก.ย.62 เวลา 13.00 น. น.ส.บุษบา ภู่สกุล ผู้เชี่ยวชาญ 9 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมโครงการ HKT Love Phuket Culture ประจำปี 2562 (การจัดทำเดคูพาจ) จากชุมชนบ้านไม้ขาว โดยมีผู้โดยสาร บริษัทสายการบิน ผู้ประกอบการและพนักงานลูกจ้างท่าอากาศยานภูเก็ต เข้าร่วมโครงการฯ เป็นจำนวนมากทั้งนี้ โครงการฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 4 ก.ย.62 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องพักผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.