ทภก.จัดโครงการ HKT Love Phuket Culture ประจำปี 2562
ข่าว ภูเก็ต

ทภก.จัดโครงการ HKT Love Phuket Culture ประจำปี 2562

วันที่ 30 ก.ค.62 เวลา 13.00 น. น.ส.บุษบา ภู่สกุล ผู้เชี่ยวชาญ 9 ทอท. เข้าร่วมโครงการ HKT Love Phuket Culture ประจำปี 2562 (การสาธิตจักสาน) จากชุมชนบ้านไม้ขาว โดยมีผู้โดยสาร บริษัทสายการบิน ผู้ประกอบการและพนักงานลูกจ้าง ทภก. เข้าร่วมโครงการฯ เป็นจำนวนมาก ในการนี้ น.ส.บุษบา ภู่สกุล ผู้เชี่ยวชาญ 9 ทอท. และผู้บริหาร ทภก. ได้ให้เกียรติถักตะกร้า ทั้งนี้ โครงการฯจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 ก.ค. – 1 ส.ค.62 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องพักผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ทภก.

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.