ทภก. เป็นประธานเปิดในโครงการ HKT…Let’s Go Green!
ข่าว ภูเก็ต

ทภก. เป็นประธานเปิดในโครงการ HKT…Let’s Go Green!

วันที่ 20 ธ.ค. เวลา 09.00 น. นางกัลยรัตน์ สุทธิพัฒนกิจ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (สายสนับสนุนธุรกิจ) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดในโครงการรณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อม “HKT…Let’s Go Green!” รุ่นที่ 1 ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นมาเพื่อให้พนักงานลูกจ้างท่าอากาศยานภูเก็ต มีความรู้และตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน อาทิเช่น การรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติกและหันมาใช้วัสดุที่ทำมาจากธรรมชาติแทนเป็นต้น ในการนี้ ดร.สินีนาฏ พวงมณี ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่พนักงานลูกจ้างท่าอากาศยานภูเก็ต โดยโครงการฯ จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.