ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) จัดกิจกรรม HKT Family coffee morning
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) จัดกิจกรรม HKT Family coffee morning

วันที่ 19 ต.ค. 60 เวลา 09:00 น. ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) จัดกิจกรรม “HKT Family coffee morning” ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมทุกๆ 2 สัปดาห์ เพื่อเป็นการปรึกษาหารือถึงแนวทางการแก้ไขข้อขัดข้องต่าง ๆ ตลอดจนการให้บริการผู้โดยสาร และการบริหารงานท่าอากาศยานร่วมกัน โดยมีผู้บริหาร ทภก., ส่วนงานราชการ, บริษัท สายการบิน และคณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบิน ณ ทภก. (AOC) เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องรับรองสายการบินไทย The Royal Orchid Lounge-The North

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.