บรรยายการนอนหลับอย่างมีคุณภาพ หรือ Healthy Sleep
ข่าว ภูเก็ต

บรรยายการนอนหลับอย่างมีคุณภาพ หรือ Healthy Sleep

พ.ญ.กัญญา เต็มเกียรติวิเศษ ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจวิเคราะห์และเสริมสร้างศักยภาพทางสมอง (Brain Health Institute) โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง “การนอนหลับอย่างมีคุณภาพ หรือ Healthy Sleep แก่กลุ่มชาวต่างชาติที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และตระหนักถึงความสำคัญของการนอนหลับอย่างมีคุณภาพ รวมถึงปัจจัยเสี่ยงของภาวะหยุดหายใจขณะหลับ ที่อาจนำไปสู่สาเหตุของการเกิดโรคเรื้อรังต่างๆ อาทิ โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และโรคเบาหวาน เป็นต้น โดยคุณหมอแนะนำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนอนหลับต่อเนื่องคืนละ 7 ชั่วโมง และหลีกเลี่ยงการเล่นโทรศัพท์มือถือหรือดูโทรทัศน์บนที่นอน เพื่อการมีสุขภาวะการนอนที่ดี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ตรวจวิเคราะห์และเสริมสร้างศักยภาพทางสมอง (Brain Health Institute) โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.