เพิ่มพูน และ แลกเปลี่ยนความรู้ ด้านการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ข่าว ภูเก็ต

เพิ่มพูน และ แลกเปลี่ยนความรู้ ด้านการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เชิญ 8 อาจารย์แพทย์ด้านโรคมะเร็งเป็นวิทยากรในงานประชุมวิชาการ Best Management in Cancer Patients เพื่อเป็นการเพิ่มพูนและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ให้แก่แพทย์ พยาบาล เภสัชกร และบุคลากรด้านโรคมะเร็งที่เกี่ยวข้อง จำนวนกว่า 90 ราย อันจะเป็นประโยชน์แก่วงการสาธารณสุขในการดูแลผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยมีแพทย์หญิงลลิตา กองสีหา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมคิง คาร์ล กุสตาฟ ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เมื่อวันที่ 3 มีนาคม ที่ผ่านมา

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.