ผู้ว่า ภูเก็ต ตรวจการฝึกซ้อมขั้นตอนกระบวนการเก็บสิ่งส่งตรวจ
ข่าว ภูเก็ต

ผู้ว่า ภูเก็ต ตรวจการฝึกซ้อมขั้นตอนกระบวนการเก็บสิ่งส่งตรวจ

วันที่ 30 ก.ย.63 เวลา 10.30 น. นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ท่าอากาศยานภูเก็ตตรวจการฝึกซ้อมขั้นตอนกระบวนการเก็บสิ่งส่งตรวจ และปฏิบัติการชีวโมเลกุล ระบบควบคุมความปลอดภัยด้วยแรงดันลบ จากกรมควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับผู้โดยสารที่เดินทางระหว่างประเทศ ในการนี้ เรืออากาศตรี ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (ผภก.), นายวิจิตต์ แก้วไทรเทียม รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต สายปฏิบัติการและบำรุงรักษา รภก.(ปร.), นางกัลยรัตน์ สุทธิพัฒนกิจ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต สายสนับสนุนธุรกิจ (รภก.สธ.), นายแพทย์ ธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต, นายทัสสยุ เดชะโชติ หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต, แพทย์หญิง ดารุณี บุตรอินทร์ ผู้อำนวยการส่วนการแพทย์ ท่าอากาศยานภูเก็ต (ผอก.สพท.ทภก.) ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมตรวจฯ ณ อาคาร X-Terminal ท่าอากาศยานภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.