อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนการจัดงานสัมมนา ภูเก็ตอันดามันฮาลาล เพื่อการท่องเที่ยว ปี 2562
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนการจัดงานสัมมนา ภูเก็ตอันดามันฮาลาล เพื่อการท่องเที่ยว ปี 2562

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมพระพิทักษ์ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม เดอะ เมโทรโพล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา “ภูเก็ตอันดามันฮาลาล เพื่อการท่องเที่ยว ปี 2562” (Phuket Andaman Halal Tourism 2019) โดย นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และ ดาบตำรวจ ดร.โกมล ดุมลักษณ์ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งมี นายประสาน ประทีป ณ ถลาง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นางนวลจันทร์ คุ้มบ้าน-สามารถ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นายประสิทธิ์ โยธารักษ์ ผู้อำนวยการกองกิจการขนส่ง อบจ. และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต ผู้แทนภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการธุรกิจฮาลาล สื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว การบริการการท่องเที่ยว โดยเฉพาะกลุ่มท่องเที่ยวมุสลิมทั้งในและต่างประเทศ เป็นการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ และองค์กรศาสนาที่ให้การส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวและสนับสนุนผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล เพื่อแสดงถึงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการฮาลาล รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ โดยใช้จังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์กลางการสัมมนาด้านธุรกิจบริการฮาลาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อสามารถรองรับการขยายตัวของนักท่องเที่ยวและธุรกิจบริการฮาลาลในจังหวัดภูเก็ตต่อไป

การจัดงาน“ภูเก็ตอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว ปี 2562” ได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การจัดงานส่วนที่ 1 งาน “ภูเก็ตอันดามันฮาลาลเอ็กซ์โป 2019” ในระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2562 ณ เวทีกลางสะพานหิน เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล ช่วยกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่าย เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนในจังหวัดภูเก็ต อันดามัน และภาคใต้ อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายของผู้ประกอบการธุรกิจฮาลาลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

กิจกรรมส่วนที่ 2 งานสัมมนา “ภูเก็ตอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว ปี 2562” ในวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 เป็นการประชุมสัมมนานานาชาติโดยเชิญเอเจนซี่การท่องเที่ยว ตลอดจนผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวจากประเทศมุสลิม และในจังหวัดภูเก็ต รวมถึงในเขตอันดามัน ได้มาประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำธุรกิจเกี่ยวกับฮาลาล เพื่อการท่องเที่ยว โดยได้รับเกียรติจาก รศ.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาปาฐกถาเรื่อง “ทิศทางผลิตภัณฑ์ฮาลาลไทย สู่ฮาลาลโลกยุค 4.0” การเสวนา เรื่อง “ฮาลาลไทยสู่ฮาลาลโลก ก้าวไกล ไทยแลนด์ 4.0” โดย นายปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย ดร.ธวัช นุ้ยผอม ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และตัวแทนจากหน่วยงานภาคเอกชนร่วมเสวนาในครั้งนี้ดวย

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.