ท่าอากาศยานภูเก็ต ต้อนรับคณะ Groupe ADP
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต ต้อนรับคณะ Groupe ADP

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 เรืออากาศโท สัมพันธ์ ขุทรานนท์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต(สายปฏิบัติการและบำรุงรักษา) พร้อมคณะผู้บริหารท่าอากาศยานภูเก็ตให้การต้อนรับคณะผู้บริหารของ Groupe Aéroport de Paris (Groupe ADP) นำโดย Mr.Julien Coffinier, Managing Director Asia Pacific ในการประชุมร่วมและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการกระบวนการขาเข้าและขาออกของผู้โดยสาร รวมไปถึงการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าพร้อมทั้งเยี่ยมชมภายในอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานภูเก็ต ทั้งนี้คณะผู้แทนของ Groupe Aéroport de Paris ได้มีโอกาสเข้าพบหารือกับนายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดในการบริหารจัดการท่าอากาศยานแล้วเมื่อครั้งไปศึกษาดูงาน ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ใน วันพุธที่ 24 มกราคม 2561

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.