ประชุมวิชาการ เศรษฐกิจภูเก็ตหลังโควิด กับมาตรฐาน GPP ร้านยา
ข่าว ภูเก็ต

ประชุมวิชาการ เศรษฐกิจภูเก็ตหลังโควิด กับมาตรฐาน GPP ร้านยา

วันที่ 18 กันยายน 2565 เวลา 18.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายแพทย์บัญชา ค้าของ รองประธานคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต และที่ปรึกษาพิเศษนายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมบรรยายพิเศษหัวข้อ “ทิศทางของภูเก็ต” ในงานประชุมวิชาการ “เศรษฐกิจภูเก็ตหลังโควิด กับมาตรฐาน GPP ร้านยา” โดย นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และเภสัชกร ณัฐพล สุขโหตุ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไตเติ้ลเภสัช จำกัด เป็นประธานจัดงาน ซึ่งมี ผู้ผลิตและผู้ประกอบการร้านยา และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

การจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ ได้รวมตัวผู้ประกอบการร้านยา กว่า 200 ร้านทั่วทั้งจังหวัดภูเก็ต รวมไปถึงผู้ผลิตเวชภัณฑ์จากส่วนกลาง เป็นการตอบรับยุทธศาสตร์ของจังหวัดภูเก็ตด้วย นั่นคือ Medical Hub ซึ่งเป็นหนึ่งในการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ดังจะเห็นได้จากจังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศไทยในเอเชียที่ผ่านเข้ารอบไปนำเสนอในครั้งนี้ สำหรับการเป็นเจ้าภาพการจัดงาน Specialsed Expo 2028 Phuket, Thailand ใน Concept ที่ว่า Future Of Life , Living In Harmony, Sharing Prosperity ที่หาดไม้ขาว ซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการนำเสนอข้อมูลรอบที่สาม หลังจากที่คณะกรรมการ BIE ได้เดินทางมาสำรวจพื้นที่ไปเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา และในส่วนของจังหวัดภูเก็ตก็จะเดินทางไปให้ข้อมูลอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายนนี้

การจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ จึงมีความเกี่ยวข้องกันอย่างยิ่งกับการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตในด้านสุขภาพและความยั่งยืน การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ตลอดจนรักษามาตรฐานของการบริการร้านยาให้เป็นที่น่าเชื่อถือต่อไป ภายใต้มาตรฐาน GPP (Good Pharmacy Practice)

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.