ท่าอากาศยานภูเก็ต ต้อนรับชาวจีน เนื่องในโอกาสวันชาติ Golden Week
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต ต้อนรับชาวจีน เนื่องในโอกาสวันชาติ Golden Week

วันที่ 3 ต.ค.60 ทภก. จัดกิจกรรมให้การต้อนรับผู้โดยสารชาวจีน เนื่องในโอกาสวันชาติ “Golden Week” เพื่อร่วมฉลองกับผู้โดยสารชาวจีนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต โดย นายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต นำคณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ทภก. พร้อมด้วย ผู้ประกอบการ บริษัทสายการบิน และส่วนราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ทภก. ร่วมให้การต้อนรับพร้อมแจกขนมมงคล ณ ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ทภก.

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.