งาน Workshop Laser For Glaucoma and Floater
ข่าว ภูเก็ต

งาน Workshop Laser For Glaucoma and Floater

ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จัดงาน Workshop Laser For Glaucoma and Floater แก่จักษุแพทย์ในจังหวัด ภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการแพทย์ และเพิ่มศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยโรคต้อหิน และโรควุ้น ตาเสื่อม โดยมีแพทย์หญิงลลิตา กองสีหา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล กล่าวเปิดงาน ณ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.