36 ทีมเข้าร่วมฟาดแข้งฟุตบอล 7 คน ศรีสุนทรคัพ ครั้งที่ 6
ข่าว ภูเก็ต

36 ทีมเข้าร่วมฟาดแข้งฟุตบอล 7 คน ศรีสุนทรคัพ ครั้งที่ 6

เมื่อเวลา 16.00 น. วันนี้(18/3/60) ที่สนามฟุตบอลการเคหะภูเก็ต 2 หมู่ที่ 1 ต.ศรีสุนทร นายอภิสิทธิ์ วรรณตุง ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอลประจำปี เทศบาลตำบลศรีสุนทร คัพ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 โดยมีนายวรวุฒิ ทรงยศ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลศรีสุนทร เจ้าหน้าที่ นักกีฬาและแขกผู้มีเกียรติตลอดจนพี่น้องประชาชนร่วมในพิธีเปิดในครั้งนี้

นายวรวุฒิ ทรงยศ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร กล่าวว่า การจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 ของตำบลศรีสุนทร ได้จัดต่อเนื่องกันมาทุกปีภายใต้ชื่อ เทศบาลตำบลศรีสุนทร คัพ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 เพื่อประสานความสามัคคีระหว่างองค์กรในชุมชน สร้างความสามัคคีในการทำงานเพื่อร่วมกัน เป็นการสร้างเสริมคุณธรรมทางด้านจิตใจ ตามหลักการของการส่งเสริมกีฬาที่ทราบกันทั่วไป ให้รู้จักแพ้ รู้จักชนะและรู้จักอภัย เล่นกีฬาตามกฎกติกา อันเป็นการสร้างเสริมวินัยให้เกิดแก่เด็กเยาวชนและประชาชน นอกจากนี้ยังเป็นการมุ่งเน้นความสัมพันธ์และเสริมสร้างมิตรภาพที่ดีต่อกันต่อกันของประชาชน หน่วยงานภาครัฐและองค์กรต่างๆในพื้นที่ตำบลศรีสุนทรให้มีความรู้รักสามัคคีสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในตำบลต่อไป

36 ทีมเข้าร่วมฟาดแข้งฟุตบอล 7 คน ศรีสุนทรคัพ ครั้งที่ 6

สำหรับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 36 ทีม แยกออกเป็น 4 ประเภท คือ ประชาชนชายทั่วไปในตำบลศรีสุนทร(ถ้วย ก)17 ทีม ประเภทยุวชนอายุไมเกิน 14 ปี (ถ้วย ข) 4 ทีม ประเภทประชาชนชายทั่วไปในตำบลศรีสุนทร อายุ 40 ปี ขึ้นไป (ถ้วย ค) 6 ทีม และประเภท บริษัทละหน่วยงานในตำบลศรีสุนทร (ถ้วย ง) 9 ทีม ดำเนินการแข่งขันตั้งแต่วันนี้ – 9 เมษายน 2560 ในส่วนทีมเยาวชนที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกทีมได้รับการสนับสนุนชุดการแข่งขันจากนายวรวุฒิ ทรงยศ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.