อบจ.ภูเก็ต จัดแข่งขันฟุตบอล จูเนียร์คัพ ปี 2562
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดแข่งขันฟุตบอล จูเนียร์คัพ ปี 2562

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 17.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานมอบถ้วยรางวัลในพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอล อบจ.ภูเก็ต จูเนียร์คัพ ประจำปี 2562 โดยมี นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ และนางสาวสุปรียา เอี่ยมวิวัฒนากูล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นางชุติมา จันทร์มี ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ. พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต คณะครู อาจารย์ ผู้ฝึกสอน ผู้ปกครอง และนักกีฬา เข้าร่วม

การแข่งขันฟุตบอล “อบจ.ภูเก็ต จูเนียร์คัพ ประจำปี 2562” จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5-13 กันยายน 2562 ประกอบด้วย การแข่งขันทั้งหมด 4 รุ่น มีผลการแข่งขัน ดังนี้ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (ชาย) ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกะทู้ รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) และรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า เด็กชายชยุต อินชำนาญ ทีมโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี (ชาย) ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย และรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า เด็กชายวรวิทย์ ดวงจิตร ทีมโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี (หญิง) ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมโรงเรียนเมืองถลาง รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมโรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง บ้านไสน้ำเย็น และรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า เด็กหญิงกิตติพิช มีเจตน์ ทีมโรงเรียนเมืองถลาง รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี (ชาย) ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมโรงเรียนเมืองถลาง และรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า นายรชานนท์ จิตชำนาญ ทีมวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า การแข่งขันฟุตบอล อบจ.ภูเก็ต จูเนียร์คัพ ในครั้งนี้ นอกจากจะทำให้เยาวชนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงแล้ว ยังก่อให้เกิดการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม รวมถึงการเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างสังคมให้มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ได้นำประสบการณ์ที่ได้รับจากการแข่งขันไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมอย่างแท้จริง ตลอดจนการร่วมมือร่วมใจพัฒนาวงการกีฬาฟุตบอลของจังหวัดภูเก็ตให้ก้าวสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไป

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.