ท่าอากาศยานภูเก็ต ร่วมเปิดศูนย์อาหาร (Food Court)
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต ร่วมเปิดศูนย์อาหาร (Food Court)

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ท่าอากาศยานภูเก็ต โดย นายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต ร่วมกับ บริษัท ดิเอกเซคคิวทิฟเล้าจ์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดศูนย์อาหาร (Food Court) ไว้สำหรับให้บริการผู้โดยสารที่เดินทางมาใช้บริการท่าอากาศยานภูเก็ต ณ ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศท่าอากาศยานภูเก็ต โดยจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.