พระธยานิพุทธะ หรือ พระฌานิพุทธะ
สาระน่ารู้

พระธยานิพุทธะ หรือ พระฌานิพุทธะ

พระธยานิพุทธะ หรือ พระฌานิพุทธะ เป็นพระพุทธเจ้าในคติความเชื่อของมหายาน เชื่อว่าอวตารมาจาก พระอาทิพุทธะ (พระพุทธเจ้าพระองค์แรก กำเนิดขึ้นพร้อมกับโลก อยู่ในโลกชั่วนิรันดร์ เป็นพระผู้สร้างสรรพสิ่งในโลก และเป็นแหล่งกำเนิดของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย) สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าด้วยอำนาจฌานของอาทิพุทธะ

พระธยานิพุทธะโดยทั่วไปมี 5 พระองค์ คือ พระไวโรจนพุทธะ พระอักโษภยพุทธะ พระรัตนสัมภวพุทธะ พระอมิตาภพุทธะ และพระอโมฆสิทธิพุทธะ พระธยานิพุทธะ

พระธยานิพุทธะ หรือ พระฌานิพุทธะ

พระไวโรจนพุทธะ ทรงเป็นประธานของพระพุทธะทั้ง 5 พระนามหมายถึง ผู้มีปัญญาอันสูงสุด ตราประจำพระองค์เป็น ธรรมจักร ประทับอยู่ตรงกลางของพุทธมณฑล พระกายเป็นแสงสว่าง มักแทนด้วยสีขาว ทรงสิงโตเผือกเป็นพาหนะ พระโพธิสัตว์ในกลุ่มของท่านที่สำคัญ คือ พระสมันตภัทรโพธิสัตว์ และ พระมัญชุศรีโพธิสัตว์

พระอมิตาภพุทธะ พระนามหมายถึง ผู้มีแสงส่องสว่างไปไม่มีที่สิ้นสุด ตราประจำพระองค์เป็น ดอกบัว ประทับทางทิศตะวันตกของพุทธมณฑล พระกายเป็นสีแดง ทรงนกยูงเป็นพาหนะ พระโพธิสัตว์ในกลุ่มของท่านที่สำคัญ คือ พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ หรือ เจ้าแม่กวนอิม และ พระมหาสถามปราปต์โพธิสัตว์

พระอโมฆสิทธิพุทธะ พระนามหมายถึง ผู้มีความสำเร็จอันสมบูรณ์ ตราประจำพระองค์เป็น วัชระแฝด ประทับทางทิศเหนือของพุทธมณฑล พระกายสีเขียว เป็นตัวแทนของพลังลมแห่งจิตวิญญาณ ทรงครุฑเป็นพาหนะ พระโพธิสัตว์ในกลุ่มของท่านที่สำคัญ คือ พระวิศวปาณีโพธิสัตว์ โดย จะเป็นผู้รักษา พระศาสนาของพระศรีอารยเมตไตรยพุทธเจ้า ต่อไปในอนาคต

พระรัตนสัมภวพุทธะ พระนามหมายถึง ผู้เป็นต้นกำเนิดแห่งสิ่งมีค่าทั้งมวล ตราประจำพระองค์เป็น รัตนมณี ประทับอยู่ทางทิศใต้ของพุทธมณฑล พระกายสีเหลืองทอง ทรงม้าเป็นพาหนะ พระโพธิสัตว์ในกลุ่มของท่านที่สำคัญ คือ พระรัตนปาณีโพธิสัตว์

พระอักโษภยพุทธะ พระนามหมายถึง ผู้ไม่หวั่นไหว ตราประจำพระองค์เป็น สายฟ้า หรือ วัชระ ประทับทางทิศตะวันออกของพุทธมณฑล พระกายสีน้ำเงิน รัศมีสีขาว ทรงช้างคู่เป็นพาหนะ พระโพธิสัตว์ในกลุ่มของท่านที่สำคัญ คือ พระวัชรปาณีโพธิสัตว์ และ พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์

ขอบคุณรูปจาก https://www.facebook.com/terrycomic/

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.