ฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นให้แก่นักเรียนในเขต ทต.วิชิต
ข่าว ภูเก็ต

ฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นให้แก่นักเรียนในเขต ทต.วิชิต

นายสมยศ วิจักขณาวุฒิ รองนายกเทศมนตรีตำบลวิชิต เป็นประธานในพิธีเปิด นายวิเศษ สบายจิตต์ ปลัดเทศบาลตำบลวิชิต กล่าวรายงาน โครงการอบรมดับเพลิงเบื้องต้นให้แก่นักเรียนในเขตเทศบาลตำบลวิชิต ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อเป็นการลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของครูและนักเรียน มีเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพสามารถเป็นกำลังเสริมให้กับองค์กรของรัฐได้มากยิ่งขึ้น เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลตำบลวิชิตและสถานศึกษา โดยมีนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลวิชิตเข้าร่วม ได้แก่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระศรีนครินทร์ ภูเก็ต โรงเรียนวิชิตสงคราม โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ และโรงเรียนวัดเทพนิมิต จำนวน 200 คน เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลวิชิต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.