อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดงาน เทศกาลของดีภูเก็ต ประจำปี 2560
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดงาน เทศกาลของดีภูเก็ต ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เวลา 19.00 น. ที่เวทีกลางสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต และนางกานต์มณี ศิลปะ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “เทศกาลของดีภูเก็ต” ประจำปี 2560 โดยมี ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน และนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว ปลัดจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงานถึงความเป็นของการจัดงาน

สำหรับงานเทศกาลของดีภูเก็ต ประจำปี 2560 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2560 รวม 11 วัน 11 คืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการสร้างงาน มีการกระจายรายได้ให้กับทุกภาคส่วน เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน ซึ่งเป็นของดีของจังหวัดภูเก็ต โดยจัดให้มีการแสดงพื้นบ้านและการประกวดประกอบอาหารพื้นเมืองยอดนิยมของจังหวัดภูเก็ต เพื่อมอบความสุขให้แก่ประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตและนักท่องเที่ยว เนื่องในโอกาสเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

ในงานเทศกาลของดีภูเก็ต ประจำปี 2560 มีกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดย มหาวิทยาลัยราชภูเก็ต การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต การสาธิตการทำผ้าบาติก ซึ่งเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงของจังหวัดภูเก็ต และการประกวดประกอบอาหารพื้นเมืองภูเก็ต โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต การจัดนิทรรศการอาหารพื้นเมืองภูเก็ต โดย เทศบาลนครภูเก็ต การออกร้านกาชาด โดย สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ ภายในร้านกาชาดได้จัดให้มีกิจกรรมการเสี่ยงโชคตักมัจฉากาชาด ซึ่งทุกท่านได้ร่วมทำบุญเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส โดยจะมีของรางวัลให้รอลุ้นมากมายตลอดการจัดงาน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมจำหน่ายและออกรางวัลสลากการกุศลช่วยกาชาด ตลอดจนการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้และชี้แนะแนวทางในการประกอบอาชีพ โดย ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ อีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.