โครงการ การแสดงผลสัมฤทธิ์ การจัดการศึกษาอาชีวศึกษา ในศตวรรษที่ 21
ข่าว ภูเก็ต

โครงการ การแสดงผลสัมฤทธิ์ การจัดการศึกษาอาชีวศึกษา ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 18 ธ.ค.62 เวลา 13.00 น. นายจรูญ นาคทองแก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย ท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นผู้แทนท่าอากาศยานภูเก็ตเข้าร่วมโครงการ “การแสดงผลสัมฤทธิ์การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาในศตวรรษที่ 21”เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถทักษะด้านวิชาชีพ ทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร โดยมี ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีฯ ณ ลานอาชีวะสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.