Doctor on Air : โรคหลอดเลือดหัวใจ… ภัยใกล้ตัว
ข่าว ภูเก็ต

Doctor on Air : โรคหลอดเลือดหัวใจ… ภัยใกล้ตัว

โดยนายแพทย์ขจรศักดิ์ เทพเสน รองผู้อำนวยการศูนย์หัวใจ และอายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ให้สัมภาษณ์รายการ “Doctor on Air” ทางสถานีวิทยุ 97 Mazz Radio เพื่อให้ความรู้เรื่องสาเหตุ ปัจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรมและพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดโรค รวมทั้งแนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ พร้อมส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี ที่จะช่วยบรรเทาความรุนแรงของโรคที่อาจเกิดขึ้น เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.