Doctor on Air : ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ รู้ทัน รับมือได้
ข่าว ภูเก็ต

Doctor on Air : ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ รู้ทัน รับมือได้

โดยนายแพทย์ธนัส บุพพาจารย์ธรรม แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสรีระไฟฟ้าหัวใจ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ให้สัมภาษณ์รายการ “Doctor on Air” ทางสถานีวิทยุ 97 Mazz Radio เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับชนิดของภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ อาการและผลแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมทั้งสาเหตุและการรักษา พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนตรวจสุขภาพตนเองเป็นประจำทุกปี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.