ท่าอากาศยานภูเก็ต ฝึกอบรมหลักสูตร ระบบ Docking
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต ฝึกอบรมหลักสูตร ระบบ Docking

วันที่ 11 กันยายน 2560 นายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ทบทวนการขับสะพานเทียบเครื่องบินและระบบ Docking ณ ทภก. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้ทบทวนแนวทางขั้นตอนปฏิบัติการขับเคลื่อนสะพานเทียบฯ อย่างต่อเนื่อง มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิธีการขับเคลื่อนสะพานเทียบฯ อย่างถูกต้องและปลอดภัย และเป็นการสร้างสมประสบการณ์ในการทำงานให้เพิ่มยิ่งขึ้น โดยฝึกอบรมระหว่างวันที่ 11-22 ก.ย.60 ณ ห้องฝึกอบรม ทภก. ชั้น 5 อาคารสำนักงาน ทภก.

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.