อบรมเชิงปฏิบัติการ การฟื้นคืนชีพผู้หยุดหายใจขั้นพื้นฐาน (CPR)
ข่าว ภูเก็ต

อบรมเชิงปฏิบัติการ การฟื้นคืนชีพผู้หยุดหายใจขั้นพื้นฐาน (CPR)

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาทักษะบุคลากรทางการแพทย์ (BSG Simulation Training Center) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการฟื้นคืนชีพผู้หยุดหายใจขั้นพื้นฐาน (CPR) ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ พร้อมสาธิตการใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) ตามโครงการ #HealthyTogether ตอน Heart to Heart Project ให้แก่คณะครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนนานาชาติ บริติช ภูเก็ต เพื่อให้มีความรู้และทักษะที่ถูกต้องในการช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน อันจะช่วยยกระดับจังหวัดภูเก็ตให้เป็นเมืองที่มีความพร้อมด้านสาธารณสุขที่เข้มแข็ง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่และยุทธศาสตร์เมืองท่องเที่ยวนานาชาติอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมโรงเรียนนานาชาติ บริติช ภูเก็ต เมื่อเร็ว ๆ นี้

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.