สกสว. ร่วม พม. ห่วงใย สู้ภัยโควิด – 19
ข่าว ทั่วไทย

สกสว. ร่วม พม. ห่วงใย สู้ภัยโควิด – 19

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานเปิดงาน “โครงการเปิดครัวกลาง พม. เราไม่ทิ้งกัน” ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยภายในงานมีพิธีรับมอบข้าวสาร เงิน และสิ่งของบริจาคเพื่อจัดทำครัวกลาง 38 แห่ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โอกาสนี้ ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมส่งมอบเงินบริจาคพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ที่ผู้บริหารและพนักงาน สกสว. ร่วมสมทบทุนให้กับโครงการนี้ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการขึ้น เพื่อช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ พม. จึงออกมาตรการป้องกัน แก้ไข และช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายและประชาชนที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว ของกรุงเทพ การดูแลของ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. จำนวน 195 ชุมชน และการเคหะแห่งชาติ จำนวน 91 ชุมชน รวม 286 ชุมชน สำหรับหน่วยงาน บุคคลที่ผู้สนใจสมทบเงิน อาหารสด – แห้ง เพื่อใช้จัดทำครัวกลาง หรือสิ่งของเพื่อป้องกันไวรัส COVID สามารถบริจาคเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงไทย บัญชีเลขที่ 095 – 0 – 23881 – 3 ชื่อบัญชี เครือข่ายองค์กรชุมชนสู้ภัยโควิด

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.