สกสว. เสนอ รัฐใช้ CiRA CORE ป้องกัน COVID19 ระบาดระลอก 2
ข่าว ทั่วไทย

สกสว. เสนอ รัฐใช้ CiRA CORE ป้องกัน COVID19 ระบาดระลอก 2

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID19 ในปัจจุบัน ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยกำลังเดินหน้าผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ เพื่อให้เศรษฐกิจนั้นสามารถขับเคลื่อนเดินหน้าต่อไปได้ ในขณะเดียวกันทางภาคสาธารณสุขต่างออกมาส่งเสียงถึงข้อกังวลเกี่ยวกับการคลายมาตรการล็อกดาวน์ ที่อาจส่งผลให้เกิดการระบาดระลอก 2 หรือ Second wave ซึ่งอาจส่งผลกระทบที่รุนแรงกว่าการระบาดระลอกแรก

ขณะที่ในประเทศไทยสถานประกอบการต่าง ๆ เริ่มเตรียมมาตรการออกมารองรับ เพื่อแสดงความพร้อมหากรัฐบาลประกาศเดินหน้าผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ ก็สามารถดำเนินธุรกิจได้ทันที ตัวอย่างเช่น ห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ ที่เริ่มออกมาประกาศถึงแนวทางปฏิบัติเมื่อรัฐบาลประกาศคลายล็อกดาวน์ แต่ก็ปฏิบัติไม่ได้ว่า ถึงแม้ยังมีมาตรการรองรับแต่การรวมกลุ่มกันของคนจำนวนมากก็ยังคงมีความเสี่ยงที่อาจทำให้ COVID19 กลับมาระบาดอีกครั้ง

รศ.ดร.ศิริเดช บุญแสง คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดเผยว่า หลังจากที่ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID19 ในปัจจุบัน ทำให้เกิดข้อกังวลว่า การที่ตัวเลขจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศลดจำนวนลงอาจทำให้ประชาชนบางกลุ่มเกิดการหลงลืมการปฏิบัติตามหลัก Social distancing ประกอบกับปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่ช่วงปลายฤดูร้อนกำลังจะเข้าสู่ฤดูฝน ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการแพร่กระจายโรค และปัจจัยที่กล่าวมานี้อาจจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เกิดการระบาด COVID19 ระลอก 2 ในประเทศ โดยตนในฐานะนักวิจัย โครงการวิจัย “การพัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีฐานด้านการบูรณาการระบบ เพื่องานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และปัญญาประดิษฐ์ สำหรับใช้งานในระบบอุตสาหกรรม 4.0” สนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตรรม (สกสว.) จึงมีแนวคิดในการพัฒนาเทคโนโลยี CiRA CORE (ซี-ร่าห์-คอร์) ปัญญาประดิษฐ์ นำมาช่วยในการลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของ COVID19 โดยวิธีนำ CiRA CORE มาใช้ร่วมกับกล้องถ่ายวีดีโอที่จับภาพผู้คนในสถานที่ต่าง ๆ โดย CiRA CORE จะทำหน้าที่คิดและวิเคราะห์ปริมาณความหนาแน่นของประชากรที่เข้าไปอยู่ในสถานที่ต่าง ๆ หากไม่มีการเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing ระบบ CiRA CORE ก็จะสามารถส่งสัญญาณเตือนผ่านแอพลิเคชั่น Line เพื่อแจ้งเตือนให้หลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่เสี่ยง ยกตัวอย่างเช่น การเข้าไปรับประทานอาหารในห้างสรรพสินค้า เทคโนโลยี CiRA CORE จะสามารถบอกได้ทันทีว่าภายในร้านมีความหนาแน่นของประชากรมากน้อยเพียงใด หากมีประชากรหนาแน่นมากจนเกิดไปก็สามารถแจ้งเตือนเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถหลีกเลี่ยงเพื่อลดความเสี่ยงได้

นอกจากนี้ รศ.ดร.ศิริเดช ยังบอกว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีนี้พัฒนาเสร็จสิ้นแล้วและสามารถใช้งานได้จริง โดยเตรียมนำร่องนำมาใช้ในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในส่วนของโรงอาหาร หรือ ห้องสมุด ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการรวมตัวของนักศึกษา ทั้งนี้เพื่อรองรับการเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่จะถึงนี้ ให้นักศึกษาสามารถเข้ามาใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างปลอดภัย โดยพร้อมสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้กับสถานที่สาธารณสุขได้ฟรี เพราะเล็งเห็นว่างานวิจัยชิ้นนี้เป็นงบประมาณที่มาจากภาษีประชาชน เพราะฉะนั้นจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งหากประชาชนได้รับประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีนี้ซึ่งสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของ COVID19 ระลอก 2

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.