ท่าอากาศยานภูเก็ต อำนวยความสะดวก ส่งตรวจสารคัดหลั่ง
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต อำนวยความสะดวก ส่งตรวจสารคัดหลั่ง

วันที่ 13 เม.ย. 63 เวลา ท่าอากาศยานภูเก็ต อำนวยความสะดวกให้กับจังหวัดภูเก็ต นำสารคัดหลั่ง ของประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง และ อยู่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ขึ้นอากาศยานของกองทัพอากาศ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต เพื่อนำไปตรวจตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.