อบจ.ภูเก็ต ประชุมทางไกล ป้องกันการระบาดโรคโควิด
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุมทางไกล ป้องกันการระบาดโรคโควิด

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 น. นางสาวปริตตา ทิพย์กองลาศ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้าร่วมประชุมแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ระหว่างหน่วยงานกระทรวงมหาดไทยกับหน่วยงานราชการในจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดให้จัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 และเพื่อให้การดำเนินการแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงกำหนดจัดการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) เพื่อแจ้งข้อสั่งการและติดตามการดำเนินงาน โดยจังหวัดต้องมีข้อมูลสำคัญ ประกอบด้วย 1.ประกาศ/คำสั่งจังหวัด 2.มาตรการเข้าออกจังหวัด 3.ข้อมูลสถานการณ์ 4.ช่องการติดต่อระหว่างประชาชนกับจังหวัด เช่น Facebook, Open Chat / Official 5.ข่าวการดำเนินงานของจังหวัด

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.