ทภก. เปิดให้ความรู้ การป้องกัน การแพร่กระจายเชื้อไวรัส Covid-19
ข่าว ภูเก็ต

ทภก. เปิดให้ความรู้ การป้องกัน การแพร่กระจายเชื้อไวรัส Covid-19

วันที่ 18 ก.พ.63 เวลา 14.00 น. ท่าอากาศยานภูเก็ตได้รับเกียรติจาก นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์การให้ความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อการแพร่กระจายเชื้อไวรัส Covid-19 (Big Cleaning Day) จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ในการนี้ นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, เรืออากาศตรี ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต, คณะผู้บริหารท่าอากาศยานภูเก็ต, พนักงานลูกจ้างท่าอากาศยานภูเก็ต, กลุ่มจิตอาสาของจังหวัดภูเก็ต, พนักงานสายการบิน และพนักงานทำความสะอาดของท่าอากาศยานภูเก็ตเข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ ห้องโถงเช็คอินผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.