อบจ.ภูเก็ต โรตารีภูเก็ต มูลนิธิทรายขาวทะเลใส MOU พ่นยาฆ่าเชื้อ COVID-19
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต โรตารีภูเก็ต มูลนิธิทรายขาวทะเลใส MOU พ่นยาฆ่าเชื้อ COVID-19

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสโมสรโรตารีภูเก็ตและมูลนิธิทรายขาวทะเลใส ร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การนำรถพ่นยาฆ่าเชื้อในจังหวัดภูเก็ต เพื่อป้องกันโรค COVID-19 ณ ศาลาประชาคม อบจ.ภูเก็ต โดย นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายสาโรจน์ อังคณาพิลาศ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต คุณพัทธ์ธีรา กิตติวีระนนท์ นายกสโมสรโรตารีภูเก็ต และคุณจตุพร ใฝ่หาสุข นายกรับเลือกปีบริหาร 2562-2563 และเลขานุการ นายกสโมสรโรตารี ร่วมลงนาม ซึ่งมี นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม

คุณพัทธ์ธีรา กิตติวีระนนท์ นายกสโมสรโรตารีภูเก็ต กล่าวว่า​ ด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในจังหวัดภูเก็ตมีความรุนแรงมากขึ้น สโมสรโรตารีภูเก็ตร่วมกับมูลนิธิทรายขาวทะเลใสจึงได้ดำเนินการซื้อรถพ่นยาฆ่าเชื้อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เพื่อใช้ในการปฏิบัติภารกิจเร่งด่วนในการยับยั้งการระบาดของโรค COVID-19 ให้หมดไปจากจังหวัดภูเก็ต โดยจัดหารถพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อยี่ห้อ Maruyama รุ่น SSAa1000 ซึ่งมีระบบเครื่องยนต์ของ Isuzu 2800cc 4JB1 มีหัวพ่น 24 หัว สามารถฉีดได้ 3 โซน คือ ด้านซ้าย ด้านขวา และด้านบน จุน้ำยาฆ่าเชื้อได้ 1,000 ลิตร สามารถพ่นได้ในรัศมี 12 เมตร หากไม่มีลมสามารถพ่นได้ถึง 20 เมตร ตัวรถสูง 1.2 เมตร กว้าง 1.8 เมตร และยาว 4.7 เมตร น้ำหนัก 1500 กิโลกรัม และขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในการสนับสนุนอุปกรณ์ และบุคลากรในการดำเนินงานการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อซึ่งจะเป็นคลอรีนผสมกับน้ำ และตลอดระยะเวลาที่ อบจ.ภูเก็ต ใช้รถคันดังกล่าวจะเป็นผู้ดูแลให้รถอยู่ในสภาพสมบูรณ์

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “ ขอขอบคุณสโมสรโรตารีและมูลนิธิทรายขาวทะเลใส รวมถึงท่านสาโรจน์ อังคณาพิลาศ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ผู้ประสานงานโครงการนี้ รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน สำหรับโครงการนี้ เป็นความร่วมมือของภาคส่วนราชการและเอกชน เพื่อยับยั้งการระบาดของโรค COVID-19 ทั้งนี้ ในส่วนของ อบจ.ภูเก็ต ยินดีสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ และแผนปฏิบัติงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกพื้นที่ รวมถึงสนับสนุนด้านงบประมาณต่างๆ การบริหารจัดการในพื้นที่ให้สำเร็จตามเป้าหมาย และดูแลให้เป็นไปตามกระทรวงสาธารณสุข โดยบูรณาการร่วมกันกับทุกภาคส่วน”

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.