ทอท. ร่วมประชุม ป้องกันควบคุม โรคติดต่อเชื้อ COVID-19
ข่าว ภูเก็ต

ทอท. ร่วมประชุม ป้องกันควบคุม โรคติดต่อเชื้อ COVID-19

วันที่ 27 มี.ค.63 เวลา 09.30 น. นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้กำหนดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 9/2563 เพื่อร่วมกำหนดมาตรการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) และเตรียมรับการระบาดแพร่ขยายในประเทศ (ระยะที่ 3) ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ในการนี้ นางกัลยรัตน์ สุทธิพัฒนกิจ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (สายสนับสนุนธุรกิจ) เป็นผู้แทนท่าอากาศยานภูเก็ต เข้าร่วมประชุมฯ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.