อบจ.ภูเก็ต เพิ่มมาตรการเข้ม ต้าน COVID-19
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต เพิ่มมาตรการเข้ม ต้าน COVID-19

จากสถานการณ์ในปัจจุบัน การระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ยังคงมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ยอดผู้ติดเชื้อในประเทศไทยพุ่งสูงอย่างก้าวกระโดด โดยในช่วงกลางถึงปลายเดือนมีนาคม มียอดผู้ติดเชื้อ มากกว่า 600 คน ส่งผลให้ในหลายๆ พื้นที่ได้มีการเพิ่มมาตรการที่เข้มงวดยิ่งขึ้น เช่น การทำ Big Cleaning Day การพ่นฆ่าเชื้อ มาตรการคัดกรองและการกักตัวที่เข้มงวดยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อ และลดจำนวนผู้ติดเชื้อ

ด้วยเหตุนี้ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ภายใต้การนำของนายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย สจ. ทั้ง 24 เขต จึงได้มีการอนุมัติงบประมาณเร่งด่วนเพื่อจัดซื้อเครื่อง Thermo Scan อีก 2 เครื่องให้กับสำนักงานธารณสุขจังหวัดภูเก็ต จัดซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ เครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อแบบพายหลัง จำนวน 2 เครื่อง เครื่องพ่นยาแบบ ULV จำนวน 2 เครื่อง ชุดป้องกันสารเคมี หรือชุด PPA จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ซึ่งเป็นกิจกรรมทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และทำความสะอาดรถโพถ้องด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีการว่าจ้างวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ในการจัดทำหน้ากากอนามัยให้กับโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จำนวน 1,000 ชิ้น มีการจัดซื้อเครื่อง Thermo Infrared จำนวน 10 เครื่อง เพื่อใช้ในการคัดกรองผู้ป่วยและผู้เข้ารับบริการที่โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และคัดกรองเจ้าหน้าที่และผู้มาใช้บริการที่อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ซึ่งหากพบเจ้าหน้าที่และพนักงานที่เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังก็จะใช้มาตรการ Work from home เป็นเวลา 14 วัน มีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับ COVID-19 จัดหาเคมีภัณฑ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการฆ่าเชื้อ รวมทั้งมีการประสานงานไปยังโรงแรมที่ปิดกิจการในช่วง COVID-19 กำลังแพร่ระบาด เพื่อให้เป็นโรงพยาบาลสนามในการรองรับผู้ป่วยในกลุ่มเฝ้าระวัง

นอกจากนี้ทางองค์การบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตยังได้มีการประสานงานไปยังโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในการตั้งจุดคัดกรองผู้มาใช้บริการ มีจัดสถานที่เพื่อใช้เป็นห้องพักผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค หรือ PUI มีการบูรณาการความร่วมมือ 4 โรงพยาบาลร่วมกับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โรงพยาบาลป่าตอง และโรงพยาบาลถลาง ในการออกหน่วยตรวจคัดกรองผู้ป่วย รวมทั้งได้มีการมอบหมายให้ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ให้มีการเฝ้าระวังและลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชนที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของตัวเอง ควรจะหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ชุมชน สวมใส่หน้ากากอนามัยและพกเจลล้างมือทุกครั้งที่ออกไปข้างนอก ทิ้งระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 2 เมตร เลี่ยงการสัมผัสพื้นที่สาธารณะต่างๆ ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลล้างมือ และกินร้อนช้อนกลางล้างมือ ซึ่งจะเป็นการลดโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 และหากเกิดอาการไม่สบาย ควรรีบไปพบแพทย์ทันที

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.